[પાછળ]
મહાવીર સ્વામીનું જીવનચરિત્ર


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૫૫ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૧ કલાક અને ૫ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]