[પાછળ]
સ્થુલીભદ્ર મુનીની કથા


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૩૨.૨ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૩૫ મિનિટ અને ૧૬ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]