[પાછળ]
કરગરૂ મુનિની કથા


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૧૮.૨ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૧૯ મિનિટ અને ૫૭ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]