[પાછળ]
આર્દ્ર કુમારની કથા


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૨૫.૩ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૨૭ મિનિટ અને ૪૦ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]