[પાછળ]
મમ્મણ શેઠની કથા


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૨૦.૨ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૨૨ મિનિટ અને ૮ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]