[પાછળ]
વિમળશા મંત્રીની કથા


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૨૪.૭ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૨૭ મિનિટ અને ૨ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]