[પાછળ]
વર્ષીતપ કથા


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૧૪.૩ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૧૫ મિનિટ અને ૪૦ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]