[પાછળ]
અનોખી ભીક્ષાની કથા


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૪૩.૩ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૪૭ મિનિટ અને ૨૨ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]