[પાછળ]
ગુરુ ગૌતમ કથા


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૪૮.૧ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૫૨ મિનિટ અને ૩૪ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]