[પાછળ]
સતી સુલસાની કથા


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૪૧.૩ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૪૫ મિનિટ અને ૦૯ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]