[પાછળ]
આનંદ શ્રાવકની કથા


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૧૨.૪ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૧૩ મિનિટ અને ૩૮ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]