[પાછળ]
નંદીષેણ મુનીની કથા


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૨૮.૯ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૩૧ મિનિટ અને ૩૮ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]