[પાછળ]
ચંદનબાળાની કથા


આ ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સાઈઝ ૩૭.૧ એમ.બી.ની છે. તે સાંભળવા માટે તમારું ઈન્ટરનેટ કનેક્શન પૂરતું શક્તિશાળી હોવું જરૂરી છે. આ કથા ૪૦ મિનિટ ૩૩ સેકન્ડ સુધી ચાલશે. કલાકારઃ શાંતિલાલ ભાણજી શાહ અને સાથીદારો ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]