બાળગીત
   બાળગીત
   બાળગીત
નાના ભૂલકાં સાથે બાળક જેવા થઈને રહેવું, નાચવું, ગાવું અને રમવું એના જેવી મજા બીજી કોઈ નથી. એ માટે જોઈતાં હાલરડાં, જોડકણાં અને બાળગીતોનો આપણો ખજાનો વિશાળ છે. તેમાંથી ચાખવા જેવી થોડી વાનગી અહીં પીરસી છે. યાદ રાખજો કે અહીં જે લખાણ આપ્યું છે તે બાળકોને વંચાવશો નહિ કે જે જે ગીતો છે તે વગાડીને બાળકોને સંભળાવશો નહિ. તે લખાણ અને ગીતો તમારા વાચવાં અને સાંભળવા માટે છે; એ લખાણ તમારે બાળકોને વાંચી સંભળાવવાનું છે, ગીતો તમારે ગાઈ બતાવવાના છે અને ગવડાવવાના છે. બાળકોને આ ગીતો કરતાં પણ વધુ જરૂર તમારી છે એ વાત કદી ભૂલશો નહિ.

 છેલ્લો ફેરફાર: તા. ૨જૂલાઈ, ૨૦૧૫ 

[પાછળ]

   
હાલરડું
પાપા પગલી
અડકો દડકો
મામાનું ઘર કેટલે
હાથીભાઈ તો જાડા
આવ રે વરસાદ
એન ઘેન દીવા ઘેન
દાદાનો ડંગોરો
બેનીને ઝબલે રૂપાળા મોર
૧૦ વાર્તા રે વાર્તા
૧૧ મેં એક બિલાડી પાળી છે
૧૨ એક બિલાડી જાડી
૧૩ ડોશીમા ડોશીમા
૧૪ ચકલી બોલે ચીં ચીં
૧૫ શું બોલે કૂકડો?
૧૬ અમે બાલમંદિરમાં
૧૭ ચકીબેન ચકીબેન
૧૮ એકડે એક
૧૯ સામે એક ટેકરી છે
૨૦ આજે છે સોમવાર
૨૧ બાર મહિના
૨૨ નાની મારી આંખ
૨૩ જન્મ દિવસ
૨૪ મારો છે મોર
૨૫ સાઈકલ મારી ચાલે
૨૬ ચાંદો સૂરજ રમતા'તા
૨૭ એક હતો ઉંદર
૨૮ અમે ફેર ફુદરડી રમતા'તાં
૨૯ ચણ ચણ બગલી ચણાની દાળ
૩૦ ખિલખિલાટ કરતાં
૩૧ ભાઈ બહેનની જોડી
૩૨ ઝાડ નીચે બેઠા બચુભાઈ
૩૩ વાદળ વાદળ વરસો પાણી
૩૪ પરી રાણી તમે આવો રે
૩૫ નાના નાના સૈનિક
૩૬ સગપણ
૩૭ બિલ્લીમાસી ઘરમાં ઘૂસી
૩૮ પીં પીં સીટી વાગી
૩૯ નાના સસલાં
૪૦ ઢીંગલીને મારી હાલાં રે
૪૧ ઢીંગલી મેં તો બનાવી મજાની
૪૨ આજ મારી ઢીંગલી માંદી પડી
૪૩ ચલ રે ઘોડા ચલ ચલ ચલ
૪૪ દોડો રે દોડો ભાઈ
૪૫ છેટે છેટે ખોરડાં
૪૬ શીંગોડા શીંગોડા
૪૭ ઘોઘા ઘોઘા ઘોઘ સલામ
૪૮ ગરબડીયો કોરાવો
૪૯ હું કેમ આવું એકલી
૫૦ સિંહની પરોણાગત
૫૧ ગણપતિદાદા મોરિયા
૫૨ ચાલો રે બેની ગરબે રમીએ
૫૩ થમ થમ થમ થમ્પો દેતાં ગરબે રમીએ
૫૪ કાનુડાની સાથે રાસે રમીએ
૫૫ ઘેરૈયા સૌ ચાલો હોળી આવી રે
૫૬ હોળી આવી હોળી આવી
૫૭ તારા ધીમા ધીમા આવો
૫૮ ઘડીયાળ મારું નાનું
૫૯ પોપટ મીઠું બોલે
૬૦ મજાની ખિસકોલી
૬૧ તને ચકલી બોલાવે
૬૨ નમીએ તુજને વારંવાર
૬૩ ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે
[પાછળ]     [ટોચ]