[પાછળ] 

જાન્યુ. ૨૦૨૦થી ડિસે. ૨૦૨૦ના ફેરફાર

તા. ૧૫ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ :

ગદ્યસંગ્રહ વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે બે વધુ લેખ ઉમેરાયા છેઃ

(૧૩૯) બૂરાઈના દ્વાર પરથી
     લેખકઃ ઝવેરચંદ મેઘાણી

(૧૪૦) ગુજરાતી ભાષાનો ‘રોકડિયો’ હિસાબ
     લેખકઃ મન્નુ શેખચલ્લી

તા. ૧૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ :

ઈ.સ. ૨૦૦૮માં શરૂ થયેલી આ વેબસાઈટની આજે ૧૨મી વર્ષગાંઠ છે. આ વેબસાઈટ અપેક્ષા કરતાં ઘણી વધુ લાંબી ચાલી છે અને ઘણી વધુ પ્રગતિ કરી છે. ગદ્યસંગ્રહ વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે ત્રણ વધુ લેખ ઉમેરાયા છેઃ

(૧૩૬) ગુજરાતી ભાષાના ઘડવૈયા
     લેખકઃ જયભિખ્ખુ

(૧૩૭)  સંસારના શીશમહેલમાં વસતા શ્વાન જેવી છે દશા તમારી
     લેખકઃ કુમારપાળ દેસાઈ

(૧૩૮)  કંકોત્રી
     લેખકઃ ઈશ્વર પેટલીકર

તા. ૧૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ :

ગદ્યસંગ્રહ વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે ત્રણ વધુ લેખ ઉમેરાયા છેઃ

(૧૩૩) પથ્થર કી તરહ હો દિલ જિસકા...
     લેખકઃ રજનીકુમાર પંડ્યા

(૧૩૪)  વૃદ્ધ સ્નેહ
     લેખકઃ રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ

(૧૩૫)  નારી તો જાગૃત જ છે
     લેખકઃ આશા વીરેન્દ્ર

તા. ૫ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૦ :

ગદ્યસંગ્રહ વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે બે વધુ લેખ ઉમેરાયા છેઃ

(૧૩૧) ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ
     લેખકઃ અરવિન્દ ગુપ્તા અનુવાદઃ હેમંત સોલંકી

(૧૩૨) હિન્દુસ્તાન કેમ ગયું?
     લેખકઃ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
તા. ૨૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦ :

ગદ્યસંગ્રહ વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે ચાર વધુ લેખ ઉમેરાયા છેઃ

(૧૨૭) બ્રહ્માંડમાં દેખાતી નિયમિતતા તેમજ ગતિનું મૂળ ક્યાં છે?
     લેખકઃ ડૉ. જે. જે. રાવલ

(૧૨૮) મહાસંન્યાસી દયાનંદ સરસ્વતી
     લેખકઃ નાનાલાલ દલપતરામ કવિ

(૧૨૯) ઉષાએ શું જોયું ?
     લેખકઃ કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી

(૧૩૦) દરિયાવ દિલ
     લેખિકાઃ વિનોદિની નીલકંઠ
તા. ૨૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦ :

ગદ્યસંગ્રહ વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે ત્રણ વધુ લેખ ઉમેરાયા છેઃ

(૧૨૪) વિજ્ઞાનના સોપાન-૧
     લેખકઃ તુષાર જ. અંજારિયા

(૧૨૫) વિજ્ઞાનના સોપાન-૨
     લેખકઃ તુષાર જ. અંજારિયા

(૧૨૬) આઈન્સ્ટાઈન અને ન્યુટ્રિનો
     લેખકઃ ડો. વિહારી છાયા
તા. ૧૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦ :

ગદ્યસંગ્રહ વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે ત્રણ વધુ લેખ ઉમેરાયા છેઃ

(૧૨૧) કચ્છનો એક મહાન સપૂત શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા
     સંકલિત

(૧૨૨) સ્વર્ગ અને નરકનો સહેલો રસ્તો
     સંકલિત

(૧૨૩) કસ્તૂરબાના એ આખરી દિવસો
     ---
તા. ૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦ :

ગદ્યસંગ્રહ વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે ત્રણ વધુ લેખ ઉમેરાયા છેઃ

(૧૧૮) બુદ્ધિવિજય
     લેખકઃ રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક

(૧૧૯) તણખલું (બાળપોથીનું)
     લેખકઃ આનંદશંકર બાપુભાઇ ધ્રુવ

(૧૨૦) તણખલું (કવિતાનું)
     લેખકઃ સુરેશ હ. જોષી

અગાઉના ફેરફારની વિગત


    ૧. જાન્યુ. ૨૦૧૮થી ડિસે. ૨૦૧૯ના ફેરફાર

    ૨. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ના ફેરફાર

    ૩. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ના ફેરફાર

    ૪. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ના ફેરફાર

    ૫. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૪ના ફેરફાર

    ૬. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ના ફેરફાર

    ૭. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ના ફેરફાર

    ૮. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ના ફેરફાર

    ૯. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૦ના ફેરફાર

 

 [પાછળ]     [ટોચ]