શ્રીનાથજી વંદના
   શ્રીનાથજી વંદના
   શ્રીનાથજી વંદના
શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય પ્રણિત પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં શ્રીનાથજીની ભક્તિ માટે ઘણાં બધાં ગીત ખૂબ જ ભાવપૂર્વક રચાયેલા છે. આ બધાં જ ગીતો ખૂબ જ સરસ છે. તેમાંથી ફક્ત થોડા ગીતો અત્રે ચૂંટીને અહીં રજૂ કરાયા છે:

 છેલ્લો ફેરફાર: તા. ૧૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૪ 

[પાછળ]

 
   
શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી વિરચિત મધુરાષ્ટક
શ્રી કૃષ્ણ: શરણમ્ મમ:
રંગીલા શ્રીનાથજી
એવું શ્રી વલ્લભપ્રભુનું નામ
વાંકે અંબોડે શ્રીનાથજી
યમુનાજળમાં કેસર ઘોળી
હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી
યમુનાષ્ટક સંસ્કૃત પાઠ
યમુનાષ્ટક ગુજરાતી પાઠ
૧૦ આજ મારા મંદિરિયાંમાં મ્હાલે શ્રીનાથજી
૧૧ મેવાડના શ્રીનાથજી
[પાછળ]     [ટોચ]