[પાછળ]
સંતુ રંગીલીની પૂર્વજ - MY FAIR LADY

૧૯૬૪ની સાલમાં આવેલી એક અંગ્રેજી ફિલ્મ My Fair Lady એ જગતભરમાં ભારે ધૂમ મચાવી હતી. આ ફિલ્મને કુલ ૧૨ ઓસ્કાર એવોર્ડ નોમિનેશન મળેલા અને તેમાંથી ૮ ઓસ્કાર તે જીતી ગઈ હતી. આ ચિત્રપટે માત્ર સમીક્ષકોને નહિ, સામાન્ય પ્રેક્ષકોને પણ મંત્રમુગ્ધ બનાવી દીધા હતા. માવજીભાઈને તો એ ચિત્રપટ આજના દિવસે પણ એટલું જ ગમે છે.

આ ચિત્રપટ જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શોના નાટક પિગ્મેલિયનનો ફિલ્મી અવતાર છે. પિગ્મેલિયન નાટક ૧૯૧૩ની સાલમાં તખ્તા પર રજૂ થયું હતું અને ખૂબ સફળ બન્યું હતું. ૧૯૩૮માં આ નાટક પરથી એ જ નામની ફિલ્મ બની હતી જેની પટકથા પણ જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શોએ જ લખી હતી. કોઈ ગીતો વિનાની આ પિગ્મેલિયન ફિલ્મને ૧૯૩૮ના ઓસ્કાર એવોર્ડમાં ચાર નોમિનેશન મળ્યા હતા અને એમાંનો એક ‘બેસ્ટ એડેપ્ટેડ સ્ક્રીન પ્લે’ એવોર્ડ ફિલ્મ જીતી ગઈ હતી. આ એવોર્ડ જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શોને મળ્યો હતો. જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શો એવા એક માત્ર સાહિત્યકાર છે કે જેમને ઓસ્કાર અને નોબેલ પ્રાઈઝ (૧૯૨૫) એમ બંને પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ મળ્યા હોય.

આ જ ફિલ્મી પટકથામાં જરૂરી ફેરફાર કરી અને તેમાં ઢગલાબંધ ગીતો ઉમેરી ૧૯૫૬માં ન્યૂયોર્કમાં My Fair Lady નામનું સંગીત-નાટક રજૂ કરવામાં આવ્યું અને વર્ષો સુધી ભજવાયું. ૧૯૬૪ની સાલમાં My Fair Lady નાટકને નવો ફિલ્મી દેહ મળ્યો અને તે ફિલ્મ તો લોકપ્રિયતાના નવા શિખરે પહોંચી. આ નાટક-ફિલ્મના આધારે ગુજરાતી સહિત સંખ્યાબંધ ભાષાઓમાં સર્જકોએ પોતાની ભાષામાં એ જ પ્રકારના નાટક-ફિલ્મ બનાવ્યાં. ગુજરાતી ભાષાને મધુરાય પાસેથી સંતુ રંગીલી નાટિકા મળી. (‘સંતુ રંગીલી’માં મૂળ નાટક-ફિલ્મની સરખામણીમાં અનેક બાબતોની બહુ ટૂંકી રજૂઆત થઈ હોવાથી તે નાટક નહિ પણ નાટિકા કહેવાય.)

માવજીભાઈને ૧૯૬૪ની My Fair Lady ફિલ્મના જે બે નાનકડા ટૂકડા ખૂબ ગમે છે તે તમે પણ માણોઃ

The Rain In Spain Stays Mainly In The Plain

Henry:
I know your head aches. I know you're tired. I know your nerves are as raw as meat in a butcher's window. But think what you're trying to accomplish. Just think what you're dealing with. The majesty and grandeur of the English language.... It's the greatest possession we have. The noblest thoughts that ever flowed through the hearts of men... ...are contained in its extraordinary, imaginative... ...and musical mixtures of sounds. And that's what you've set yourself out to conquer, Eliza. And conquer it you will. Now try it again.

Eliza: The rain in Spain..... ....stays mainly in the plain.

Henry: What was that?

Eliza: The rain in Spain... ...stays mainly in the plain.

Henry: Again.

Eliza: The rain in Spain stays mainly in the plain.

Henry: I think she's got it. I think she's got it.

Eliza:
The rain in Spain
Stays mainly in the plain.


Henry:
By George, she's got it. By George, she's got it.
Now once again
Where does it rain?

Eliza: On the plain, on the plain.

Henry: And where's that soggy plain?

Eliza:
ln Spain, in Spain.
The rain in Spain
Stays mainly in the plain.
The rain in Spain
Stays mainly in the plain.


Henry: ln Hartford, Hereford and Hampshire-

Eliza:
Hurricanes hardly happen.
How kind of you to let me come.


Henry: Now once again. Where does it rain?

Eliza: On the plain, on the plain.

Henry: And where's that blasted plain?

Eliza:
ln Spain, in Spain.
The rain in Spain
Stays mainly in the plain.
The rain in Spain
Stays mainly in the plain.


ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

Why Can't The English Teach Their Children How To Speak?

Henry:
Look at her, a prisoner of the gutters
Condemned by every syllable she utters
By right she should be taken out and hung
For the cold-blooded murder of the English tongue


Eliza: Aaooooow!

Henry: Heavens, what a sound!

This is what the British population
Calls an elementary education

Pickering: Come, sir, I think you've picked a poor example.

Henry: Did l?
Hear them down in Soho Square
Dropping H's everywhere

Speaking English any way they like
Hey, you, sir, did you go to school?

Man: What ya tike me for, a fool?

Henry:
No one taught him 'take' instead of 'tike'

Hear a Yorkshireman, or worse
Hear a Cornishman converse

l'd rather hear a choir singing flat
Chickens cackling in a barn
Just like this one

[Eliza: Garn!   Henry (imitating her): 'Garn']

Henry:
l ask you, sir, what sort of word is that?

lt's 'Aooooow' and 'Garn' that keep her in her place
Not her wretched clothes and dirty face

Why can't the English teach their children how to speak?
This verbal class distinction by now should be antique

lf you spoke as she does, sir, instead of the way you do
Why, you might be selling flowers, too

Pickering: I beg your pardon.

Henry:
An Englishman's way of speaking absolutely classifies him
The moment he talks he makes some other Englishman despise him

One common language I'm afraid we'll never get
Oh, why can't the English learn to set

A good example to people whose English is painful to your ears
The Scotch and the lrish leave you close to tears

There even are places where English completely disappears
Why, in America they haven't used it for years!

Why can't the English teach their children how to speak?
Norwegians learn Norwegian, the Greeks are taught their Greek

ln France every Frenchman knows his language from 'A' to 'Z'

The French don't care what they do actually
As long as they pronounce it properly

Arabians learn Arabian with the speed of summer lightning
The Hebrews learn it backwards which is absolutely frightening

Use proper English, you're regarded as a freak
Oh, why can't the English...
Why can't the English learn to speak?

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]