મારી પરવશ આંખો તરસે

ગીતઃ કાંતિ અશોક, સ્વરઃ મનહર ઉધાસ, સંગીતઃ મહેશકુમાર, ચિત્રપટઃ જીગર અને અમી (૧૯૭૦), અભિનયઃ સંજીવકુમાર અને કાનન કૌશલ.