તમને પારકા માનું કે માનું પોતાના?
ગીતઃ બરકત વિરાણી, સ્વરઃ મુકેશ અને સુમન કલ્યાણપુર, સંગીતઃ કલ્યાણજી આણંદજી, ચિત્રપટઃ અખંડ સૌભાગ્યવતી (૧૯૬૪), અભિનયઃ મહેશકુમાર અને આશા પારેખ.