પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો - ૧
સદાકાળ લીલાછમ રહેવા સર્જાયેલા આ ગીતની સુંદર પુનઃ રજૂઆત જૂઓ અને સાંભળો. રજૂઆત કરનારા કલાકાર છે દર્શના ગાંધી અને દિવ્યાંગ અંજારીયા.

(વિડિયો ક્લીપ સૌજન્યઃ ગુજરાતી સુગમ સંગીત ફાઉન્ડેશન, અમદાવાદ)