પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો - ૨
ચિત્રપટઃ મેંદી રંગ લાગ્યો (૧૯૬૦)             ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
સ્વરઃ લતા મંગેશકર અને મહેન્દ્ર કપૂર   અભિનયઃ સતીશ વ્યાસ અને તોરલ