કહો કોણ ચડે? ગીતકાર ચડે કે સ્વરકાર?
નૃત્ય નિર્દેશનઃ દક્ષા શેઠ, અભિનયઃ ગોપી દેસાઈ
ગીતઃ રમેશ પારેખ, સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ, સ્વરઃ આશા ભોસલે
ચિત્રપટઃ નસીબની બલિહારી (૧૯૮૨)