મારી શેરીએથી કાનકુંવર આવતા રે લોલ
અભિનયઃ સુષ્મા વર્મા અને અસરાણી
સ્વરઃ હર્ષિદા રાવળ અને સાથીદારો
સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ  ચિત્રપટઃ મા બાપ (૧૯૭૭)