માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં
ગીત : હરીન્દ્ર દવે
રજૂઆત : હેમા અને આશિત દેસાઈ
વિડિયો ક્લીપ સૌજન્ય : ગુજરાતી સુગમ સંગીત ફાઉન્ડેશન