હે રંગલો જામ્યો કાલિંદરીને ઘાટ
સ્વરઃ આશા ભોસલે, આશિત દેસાઈ અને સાથીદારો
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ સોનબાઈની ચૂંદડી (૧૯૭૬)