રાખના રમકડાંને મારા રામે રમતાં રાખ્યાં રે
અભિનયઃ નિરુપા રોય અને મનહર દેસાઈ
સ્વરઃ ગીતા રોય અને એ.આર. ઓઝા
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ મંગલફેરા (૧૯૪૯)