ઝીણા ઝીણા આંકેથી અમને ચાળીયા
અભિનયઃ રીટા ભાદુરી અને રાગિણી, સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી અને વિભા દેસાઈ, ગીતઃ અનિલ જોશી,  સંગીતઃ ક્ષેમુ દિવેટીયા, ચિત્રપટઃ કાશીનો દીકરો (૧૯૭૯).