જેની જગમાં મળે નહિ જોડ રે!
નિર્માતાઃ  ઈન્ડો-અમેરિકન ગુજરાત કલ્ચરલ એસોસિયેશન
      વતી કમલેશ ભૂપતાણી અને પ્રવીણ પટેલ
સ્વરઃ   જયશ્રી ભોજવીયા, ઓસમાણ મીર, ભૂમિ ત્રિવેદી
      અને સૌરભ મહેતા
ગીતઃ   જયશ્રી કાથેકર
સંગીતઃ  પરેશ શાહ અને રોહન પટેલ