[પાછળ] 
અમે ભીંત ફાડીને ઊગી જવાના

અમે  રાખમાંથીયે  બેઠા  થવાના,
જલાવો તમે તોયે જીવી  જવાના.

ભલે જળ ન સીંચો તમે તે છતાંયે,
અમે ભીંત ફાડીને ઊગી જવાના.

ધખો તમતમારે ભલે સૂર્ય માફક,
સમંદર ભર્યો છે, ન ખૂટી જવાના.

ચલો હાથ  સોંપો, ડરો ન લગીરે,
તરી પણ જવાના ને તારી જવાના.

અમે જાળ માફક ગગન આખું ઝાલ્યું,
અમે પંખી એકે  ન ચૂકી જવાના!
-હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
Ame_Bhint_Fadi_Ne-Hema&Ashit_Desai-
Harsh_Brahmbhatt.mp3

 [પાછળ]     [ટોચ]