[પાછળ]
ફૂલનો પવન લોચન મારે વાયો

ફૂલનો પવન લોચન મારે વાયો, આકાશ ભરાય એટલી સુગંધ લાવ્યો. કોઈ તરૂ ના, કોઈ ના ડાળી, કોઈ ના ડાખળી, પાન; ફૂલનો ફુવાર એકલો ફૂટે જેમ કવિના ગાન: ફૂલનો સૂરજ હૃદયે વાવ્યો, ફૂલનો વળી છાંયડો છાયો. ફૂલની નદી, ફૂલનું તળાવ, ફૂલનું નાનું ગામ, ફૂલનો દીવો, ફૂલહિંડોળો, ફૂલમાં ફોર્યા રામ; કાળને સાગર જાત ડૂબી ત્યાં તરતાં ફૂલથી ફાવ્યો. ફૂલનો પવન લોચન મારે વાયો.

-પ્રિયકાંત મણિયાર ક્લીક કરો અને સાંભળો હરિપ્રસાદ ચૌરસિયાના બાંસુરીવાદન વચ્ચે હરીન્દ્ર દવેના પરિયય સાથે કૌમુદી મુનશીના સ્વરમાં આ કવિતાઃ આ અવિસ્મરણીય રેકોર્ડિંગ માટે સૌ સાહિત્ય રસિકો વિલે-પાર્લેના પારેખ-પરિવારના સદા માટે ઋણી રહેશે.
[પાછળ]     [ટોચ]