[પાછળ]
એવાં ઝંઝાવાત હજુ હૈયાની અંદર

એક જ  ટીપાંમાં  હો  જાણે  સાત સમંદર,
એવાં   ઝંઝાવાત   હજુ   હૈયાની   અંદર;

હોય  હરણને  મૃગજળથી  બે હાથનું છેટું,
તારી  ને મારી  વચ્ચે  બસ  એટલું અંતર;

જેવી  હું   તેવો   તું  યે  નક્કી    હોવાનો,
ભેદ ભલે હો બહાર, બધું સરખું છે ભીતર;

જુઓ,  કિનારે  હાથ  કોઈ  ફેલાવી  ઊભું;
ચાલો! અહીંયા અટકી જઈએ, નાખો લંગર.

(આલ્બમઃ ‘એવું લખ હવે’)

સ્વરઃ ડૉ. ભાવના મહેતા
રચનાઃ હિમલ પંડ્યા ‘પાર્થ’
સ્વરાંકનઃ પ્રણવ મહેતા

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]