[પાછળ] 

જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ના ફેરફાર

તા. ૩૦ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૬ :

કાવ્ય રત્નમાળા વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ કવિતા ઉમેરવામાં આવી છે.

૫૪૧.  જે ઊગ્યું તે આથમે
     રચના: બુલાખીદાસ
 
૫૪૨.  ઈશ્વર શું છે આ મરજી તારી?
     રચના: અજ્ઞાત

૫૪૩.  હૃદયની આજ્ઞા એક ને ચરણનાં ચાલવાં બીજાં
     રચના: મહાકવિ નાનાલાલ
 
૫૪૪.  ભૂતિયો મહેલ
     રચના: રમણલાલ પીતાંબરદાસ સોની
 
૫૪૫.  આપણું સમૂહગીત
     રચના: રમેશ પારેખ
તા. ૨૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૬ :

કાવ્ય રત્નમાળા વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ કવિતા ઉમેરવામાં આવી છે.

૫૩૬.  નાણું આપે નરભો રે વાવરજો છોગાળા
     રચના: નરભેરામ
 
૫૩૭.  દમયંતી વિલાપ
     રચના: પ્રેમાનંદ

૫૩૮.  અખાની આકરી વાણી
     રચના: અખો
 
૫૩૯.  જૂનું ઘર સાફ કરતાં...
     રચના: સુશિલા ઝવેરી
 
૫૪૦.  શી ખોટ?
     રચના: રામપ્રસાદ મોહનલાલ શુકલ
તા. ૨૪ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૬ :

’મોતી વેરાયા ચોકમાં’ વિભાગમાં વધુ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે અને તેમાં ઘણી બધી કાવ્ય પંક્તિઓ ઉમેરવામાં આવી છે. કુલ પૃષ્ઠ સંખ્યા ૯૦ થઈ છે.

તા. ૧૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૬ :

કાવ્ય રત્નમાળા વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ કવિતા ઉમેરવામાં આવી છે.

૫૩૧.  અમે માગીએ ઈશ પ્રેમ તારો
     રચના: અરદેશર ફરામજી ખબરદાર
 
૫૩૨.  પ્રિયે પાદામ્બુજે
     રચના: મહાકવિ નાનાલાલ

૫૩૩.  ફૂટપાથના સુનારા
     રચના: સુન્દરમ્
 
૫૩૪.  વૃક્ષની વસતીગણતરી
     રચના: ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
 
૫૩૫.  સાંજ ઢળે સરિતાના તટમાં
     રચના: કવિ ‘દાદ’
તા. ૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૬ :

કાવ્ય રત્નમાળા વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ કવિતા ઉમેરવામાં આવી છે.

૫૨૬.  વિશાળે જગવિસ્તારે
     રચના: ઉમાશંકર જોશી
 
૫૨૭.  ના રે ના!
     રચના: રમેશ પારેખ

૫૨૮.  મળ્યું જીવવાનું બહાનું
     રચના: ગુણવંત વ્યાસ
 
૫૨૯.  સૌથી ઝાઝું ઝેર ક્યાં છે?
     રચના: દલપતરામ
 
૫૩૦.  તત્વમસિ, શ્ર્વેતકેતુ!
     રચના: પ્રહ્‌લાદ પારેખ
તા. ૫ નવેમ્બર, ૨૦૧૬ :

ઈ-ચોપડી વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે કુલ વધુ ૧૦ પુસ્તકો સાર્વજનિક ડાઉનલોડ માટે ઉમેરવામાં આવ્યા છેઃ


અન્ય પુસ્તકોની યાદી

(૧) પંડિત ભગવાનલાલ ઈન્દ્રજીનું જીવનચરિત્ર (ઈ.સ. ૧૮૮૮)
લેખકઃ ઝવેરીલાલ ઉમિયાશંકર યાજ્ઞિક

(૨) સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ-૧ (ઈ.સ. ૧૯૨૨ની ૮મી આવૃત્તિ)
(બુદ્ધિધનનો કારભાર)
(૩) સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ-૨ (ઈ.સ. ૧૮૯૨ની પ્રથમ આવૃત્તિ)
(ગુણસુંદરીનું કુટુંબજાળ)
(૪) સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ-૩ (ઈ.સ. ૧૯૨૩ની પાંચમી આવૃત્તિ)
(રત્નનગરીનું રાજ્યતંત્ર)
(૫) સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ-૪ (ઈ.સ. ૧૯૦૧ની પ્રથમ આવૃત્તિ)
(સરસ્વતીનું મનોરાજ્ય અને પૂર્ણાહુતિ)

લેખકઃ ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી

(૬) ગુજરાતનું પાટનગર અમદાવાદ (ઈ.સ. ૧૯૨૯ની આવૃત્તિ)
લેખકઃ રત્નમણિરાવ ભીમરાવ

(૭) આપણું મંબઈ (ઈ.સ. ૧૯૩૧)
લેખકઃ ખરશેદજી સોહરાબજી પાવરી

(૮) અરુણનું અદ્ભૂત સ્વપ્ન (ઈ.સ. ૧૯૩૪ની પ્રથમ આવૃત્તિ)
લેખિકાઃ હંસા મહેતા

(૯) આગળ ધસો (ઈ.સ. ૧૯૩૮ની ત્રીજી આવૃત્તિ)
અનુવાદકઃ ડાહ્યાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પટેલ 

(૧૦) गीतामंथन હિન્દી અનુવાદ (ઈ.સ. ૧૯૩૯)
મૂ.લે. કિ.ઘ. મશરૂવાળા અનુવાદકઃ શંકરલાલ શર્મા
તા. ૨૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬ :

ઈ-ચોપડી વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે કુલ વધુ ૨૦ પુસ્તકો સાર્વજનિક ડાઉનલોડ માટે ઉમેરવામાં આવ્યા છેઃ

ગુજરાત સરકારના પ્રકાશન

(૧) ભાષા વિવેક
(૨) ગુજરાતી ભાષાસૌંદર્ય
(૩) વ્યવહારોપયોગી ગુજરાતી-ગુજરાતી શબ્દકોશ
(૪) બૃહદ વહિવટી શબ્દકોશ
(૫) ગુજરાતની લોકસાંસ્કૃતિક વિરાસત (લે. જોરાવરસિંહ જાદવ)
(૬) વન્યજીવન - વન્ય પ્રાણીઓ

એકત્ર ફાઉન્ડેશનની ઈ-બૂક્સ

(૦૧) દિવ્યચક્ષુ (લે. રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ) 
(૦૨) ગીતામંથન (લે. કિશોરલાલ ઘનશ્યામલાલ મશરૂવાળા)
(૦૩) હિંદ સ્વરાજ (લે. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી)
(૦૪) જેલ ઓફિસની બારી (લે.ઝવેરચંદ મેઘાણી)
(૦૫) કુરબાનીની કથાઓ (લે. ઝવેરચંદ મેઘાણી)
(૦૬) મારી હકીકત (લે. નર્મદ)
(૦૭) સમૂળી ક્રાંતિ (લે. કિશોરલાલ ઘનશ્યામલાલ મશરૂવાળા)
(૦૮) શું શું સાથે લઈ જઈશ હું? (સં. મહેન્દ્ર મેઘાણી)
(૦૯) વાંચનયાત્રા ભાગ-૧ (સં. મહેન્દ્ર મેઘાણી)
(૧૦) વાંચનયાત્રા ભાગ-૨ (સં. મહેન્દ્ર મેઘાણી)
(૧૧) વાંચનયાત્રા ભાગ-૩ (સં. મહેન્દ્ર મેઘાણી)
(૧૨) વાંચનયાત્રા ભાગ-૪ (સં. મહેન્દ્ર મેઘાણી)
(૧૩) વાંચનયાત્રાનો પ્રસાદ (સં. મહેન્દ્ર મેઘાણી)

અન્ય પુસ્તકો

(૧) મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી (લે. સ્વામી સચ્ચિદાનંદ)
તા. ૨૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬ :

છાયાચિત્ર વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ વિડિયો ક્લીપ ઉમેરવામાં આવી છે.

૭૧.  ખોટું બોલશો મા! નીતિ છોડશો મા! 
૭૨.  મોસમ સલુણી, વર્ષાથી ભીની
૭૩.  કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત, બાઈ અમે બાળકુંવારા 
૭૪.  એ સાંભળજો સાદ દિકરીનો
૭૫.  ગિજુભાઈ બધેકાનું દીવાસ્વપ્ન 
તા. ૧૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬ :

કાવ્ય રત્નમાળા વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ કવિતા ઉમેરવામાં આવી છે.

૫૨૧.  ઈશ એક જ / પરમાત્મા એક કેવળ
     રચના: કરીમ મહમદ માસ્તર અને કિ.ઘ. મશરૂવાળા
 
૫૨૨.  હલેસાં! હલેસાં! હલેસાં! હલેસાં!
     રચના: હ.હ. ધ્રુવ

૫૨૩.  સુખ નથી આઠે ય બ્રહ્માંડમાં
     રચના: રમેશ પારેખ
 
૫૨૪.  દર્પણનું સત્ય
     રચના: જીતેન્દ્ર જોશી
 
૫૨૫.  સભાપાત્રતાની ગઝલ
     રચના: સ્નેહી પરમાર
તા. ૮ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬ :

‘ઉક્તિભંડાર’ વિભાગમાં કેટલાંક સુધારા-વધારા અને ઉમેરા કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં સામેલ કરાયેલા રુઢિપ્રયોગ, કહેવત, ઉક્તિ અને વિશિષ્ટ શબ્દોની સંખ્યા હવે ૫,૧૦૦ સુધી પહોંચી ગઈ છે. જેમને આ વિભાગમાં જે કોઈ ભૂલ દેખાય તેની સત્વરે જાણ કરવા ખાસ વિનંતી છે જેથી તેમાં યોગ્ય ફેરફાર કરી શકાય.

તા. ૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬ :

’મોતી વેરાયા ચોકમાં’ વિભાગમાં છેલ્લો ફેરફાર તા. ૨૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫માં કરાયા પછી આજે તેમાં વધુ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે અને તેમાં ઘણી બધી કાવ્ય પંક્તિઓ ઉમેરવામાં આવી છે.

તા. ૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬ :

ગીત-ગુંજન વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ ગીત ઉમેરવામાં આવ્યા છેઃ

૫૧૧.  વાંચી જાણે છે કોણ? 
     સ્વરઃ પૌરવી દેસાઈ

૫૧૨.  ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ 
     સ્વરઃ સરોજ ગુંદાણી

૫૧૩.  મને સપનાં શાનાં આવે?
     સ્વરઃ ગીતા રોય

૫૧૪.  નહિતર પતંગીયું ઊડી જશે ! 
     સ્વરઃ ચિ. અમી

૫૧૫.  નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે
     સ્વરઃ મનહર ઉધાસ

તા. ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ :

ગીત-ગુંજન વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ ગીત ઉમેરવામાં આવ્યા છેઃ

૫૦૬.  ભલે બધાયે ગાય મહિમા પ્રેમનો 
     સ્વરઃ મોતીબાઈ ભભૂતગર

૫૦૭.  ગામ લીંબડીના બજારે વ્હાલો મારો જૂએ છે 
     સ્વરઃ સુમન કલ્યાણપુર

૫૦૮.  ઓ ભાભી તમે કહો કે ના કહો
     સ્વરઃ કમલ બારોટ

૫૦૯.  લખ્યા લલાટે લેખ 
     સ્વરઃ મહમદ રફી

૫૧૦.  હાથમાં કારોબાર રાખ્યો તેં
     સ્વરઃ શ્યામલ-સૌમિલ મુનશી

તા. ૧૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ :

માવજીભાઈએ મનોમન કરેલા સંકલ્પ પ્રમાણેનો આ ૧૦મો અને છેલ્લો યુનિકોડ ફોન્ટ પ્રસ્તુત છે. આ ફોન્ટનું નામ નકામા ફોન્ટ છે અને તે તેના નામ પ્રમાણે ખરેખર નકામા છે. વાપરશો એટલે તમે જાતે જ કહેશો કે આવા તે કંઈ ફોન્ટ હોતા હશે? જે માણસના હસ્તાક્ષર ખરાબ હોય તે પોતાના હસ્તાક્ષરથી ફોન્ટ બનાવવા જાય તે કેવા ખરાબ ફોન્ટ બનાવે તેનો આ નમુનો છે. પણ જો તમારામાં હોંશ હોય તો તમે જાતે આ ખરાબ ફોન્ટને એક સુંદર, સરસ, આકર્ષક ફોન્ટમાં સહેલાઈથી ફેરવી શકશો. તમારે માત્ર એટલું જ કરવાનું છે કે એક સાદો કોરો કાગળ લઈ તેના પર સરસ મરોડદાર અક્ષરમાં ક્ક્કો-બારાખડી જાતે લખવા અથવા કોઈ કલાકાર પાસે લખાવડાવવા અને તે અક્ષરો સ્કેન કરી આ નકામા ફોન્ટમાં રહેલા ભંગાર અક્ષરોના સ્થાને મૂકી દેવાના એટલે એક હાઈ ક્લાસ, મનગમતા ગુજરાતી યુનિકોડ ફોન્ટ તૈયાર! આ કામ જરા પણ મુશ્કેલ નથી. છતાં તમારું આ કામ ક્યાંક અટકી પડે તો માવજીભાઈને રસ્તો પૂછજો. એ તમને પોતાનાથી આવડે તેટલું જરૂરી માર્ગદર્શન આપશે.

તા. ૨૩ ઓગસ્ટ, જૂલાઈ, ૨૦૧૬ :

પ્રસ્તુત છે ગુજરાતી ભાષા માટે એવો પ્રથમ ફ્રી ફોન્ટ કે જેમાં યુનિકોડ ૯.૦ના ગુજરાતી લિપિ માટેના છેલ્લા ધારાધોરણ અનુસારની તમામ ૮૫ ગ્લિફ, પરંપરાગત રીતે વપરાતી મોટા ભાગની વૈકલ્પિક ગ્લિફ, મોટા ભાગના જોડાક્ષરો, વૈદિક પાઠને ગુજરાતીમાં મૂકવા માટે જરૂરી એવા ઉદત્ત, અનુદત્ત વગેરે સંકેતો, છંદશાસ્ત્રના લઘુ, ગુરૂ દર્શકચિહ્નો વગેરે સમાવી લેવાયા છે અને સાથે રોમન લિપિના alphabet, numbers, punctuation marks પણ છે. આ ફોન્ટ વાપરીને તેમાં ક્યાં ક્યાં ભૂલ કે અધુરપ છે તે જરૂર જણાવતા રહેશો.

તા. ૧૦ ઓગસ્ટ, જૂલાઈ, ૨૦૧૬ :

અંગ્રેજીમાં બ્લેક અથવા હેવી ફોન્ટ ઢગલાબંધ મળે છે. હિન્દી-મરાઠીમાં થોડા-ઘણા તો છે પણ ગુજરાતી લિપિ માટે તેની ખોટ સાલે તેવી છે. આથી હેવી ફોન્ટ બનાવવાનો આ નવો પ્રયોગ કર્યો છે. આ ફોન્ટ વાપરીને તે કેવા લાગે છે તે જરૂર જણાવતા રહેશો.

તા. ૨૪ જૂલાઈ, ૨૦૧૬ :

અમદાવાદ યુનિકોડ, વડોદરા યુનિકોડ ફોન્ટ, રાજકોટ યુનિકોડ અને વિજયા યુનિકોડ ફોન્ટ એ ચાર ગુજરાતી-અંગ્રેજી દ્વિભાષી ફોન્ટ પછી હવે બહુભાષી ફોન્ટ બનાવવાનો ઉપક્રમ હાથ ધરાયો છે. આ ઉપક્રમ હેઠળ ભુજ યુનિકોડ બહુભાષી ફોન્ટ ઉપલબ્ધ બનાવાયા બાદ હવે પ્રસ્તુત છે ભાવનગર યુનિકોડ અને સુરત યુનિકોડ ફોન્ટ્સ. ભૂજ, ભાવનગર અને સુરત આ ત્રણે ય ફોન્ટની મદદથી ગુજરાતી-હિન્દી-મરાઠી અને અંગ્રેજી ચારે ય ભાષાના લખાણ સરળતાથી કંપોઝ કરી શકાશે. જો કે સુરત યુનિકોડ ફોન્ટ તો વડોદરા યુનિકોડની માફક માત્ર ડેકોરેટિવ હેડિંગ માટે જ કામમાં આવી શકે તેવો છે.

તા. ૬ જૂલાઈ, ૨૦૧૬ :

અમદાવાદ યુનિકોડ, વડોદરા યુનિકોડ ફોન્ટ, રાજકોટ યુનિકોડ અને વિજયા યુનિકોડ ફોન્ટ ઉપરાંત હવે એક નવો પ્રયોગ કર્યો છે -બહુભાષી ફોન્ટ બનાવવાનો. આજથી ભુજ યુનિકોડ નામનો નવો બહુભાષી ફોન્ટ બધા માટે ઉપલબ્ધ બનાવાયો છે. આ ફોન્ટની મદદથી ગુજરાતી-હિન્દી-મરાઠી અને અંગ્રેજી ચારે ય ભાષાના લખાણ સરળતાથી કંપોઝ કરી શકાશે.

તા. ૧૬ જૂન, ૨૦૧૬ :

અમદાવાદ યુનિકોડ અને વડોદરા યુનિકોડ ફોન્ટ ઉપરાંત રાજકોટ યુનિકોડ અને વિજયા યુનિકોડ ફોન્ટ બધા માટે ઉપલબ્ધ બનાવાઈ રહ્યા છે. આ ફોન્ટ વાપરી લખાણ કરતી વખતે જે ઉણપ અને ક્ષતિ દેખાય તેનો મોબાઈલના કેમેરાથી ફોટો પાડી મોકલી આપવાની સૌને વિનંતી છે.

તા. ૩૧ મે, ૨૦૧૬ :

ગુજરાતી લિપિ માટે યુનિકોડ ફોન્ટ બનાવવા એ મોટું અને ખોટું સાહસ છે એવી એક માન્યતા છે પણ આ ન તો મોટું કામ છે કે ન તો ખોટું કામ. આ તો એક કરવા જેવું કામ છે એટલે આજથી અમદાવાદ યુનિકોડ અને વડોદરા યુનિકોડ ફોન્ટ બધા માટે ઉપલબ્ધ બનાવાઈ રહ્યા છે. આ ફોન્ટ વાપરી લખાણ કરતી વખતે જે ઉણપ અને ક્ષતિ દેખાય તેનો મોબાઈલના કેમેરાથી ફોટો પાડી મોકલી આપવાની સૌને વિનંતી છે.

તા. ૧૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ :

ગુજરાતી ભાષાના વિકાસક્રમ અને વ્યાકરણના વિષયમાં રસ ધરાવતા હોય તેમના માટે પૂરક અને વૈકલ્પિક માહિતી રજૂ કરતી પુસ્તિકા ‘વ્યાકરણ પરિચય’માં કેટલાક યોગ્ય ફેરફાર અને સુધારા વધારા કરવામાં આવ્યા છે અને ફોન્ટ તથા દેખાવમાં પણ સુધારો કરાયો છે.

તા. ૧૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ :

ગીત-ગુંજન વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ ગીત ઉમેરવામાં આવ્યા છેઃ

૫૦૧.  ઉપાધિઓ યે મધુરી લાગે 
     સ્વરઃ માહેશ્વરી

૫૦૨.  મેઘરાજ આવો મારે દેશ 
     સ્વરઃ ગીતા રોય અને સાથીદારો

૫૦૩.  અલી તું તો ઢળકતી ઢેલ! 
     સ્વરઃ ગીતા રોય

૫૦૪.  તમારા રાજદ્વારોના ખૂની ભભકા નથી ગમતા 
     સ્વરઃ ઉદય મઝુમદાર

૫૦૫.  કહેતા જે દાદી વારતા એવી પરી છે દોસ્ત! 
     સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
આ ઉપરાંત ગીત-ગુંજન વિભાગ-૨માં ક્રમાંક ૩૭૪ પર મૂકાયેલા ૧૯૬૯ની ફિલ્મ ‘બહુરૂપી’ના કૃષ્ણા કલૈના કંઠે ગવાયેલા ગીત ‘નેણાં મત વરસો’ની મૂળ ઓડિયો ક્લીપ જાણીતા ફિલ્મ સંશોધક શ્રી હરીશ રઘુવંશી પાસેથી મળતાં તે પણ મૂકવામાં આવી છે.

તા. ૨૭ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬ :

ગીત-ગુંજન વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ ગીત ઉમેરવામાં આવ્યા છેઃ

૪૯૬.  ભર રે નિંદરમાંથી ઝબકીને જાગી 
     સ્વરઃ સુષ્મા શ્રેષ્ઠા

૪૯૭.  રાતું નિરખું ફૂલ રતુમ્બલ તરૂવર કેરી ડાળ 
     સ્વરઃ આશા ભોસલે

૪૯૮.  હું કહું કે તું કહે વાત એની એ જ છે 
     સ્વરઃ આશા ભોસલે અને મન્ના ડે

૪૯૯.  પાંપણ પાછળ નેણ છુપાવ્યાં પાલવ પાછળ હૈયું 
     સ્વરઃ કવિતા કૃષ્ણમૂર્તિ

૫૦૦.  દુઃખી થાવાને માટે કોઈ ધરતી પર નહિ આવે 
     સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
તા. ૧૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬ :

છાયાચિત્ર વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ વિડિયો ક્લીપ પણ ઉમેરવામાં આવી છે.

૬૬.  સ્વપ્ન છે, તૂટ્યા કરે; જોયા કરોઃ કાવ્ય-સૂર-સ્વરનો સંગમ
 
૬૭.  તારી ઢીંગલી સાથે મારો ઢીંગલો રમે

૬૮.  એય ઓરી આવે તો કહું એક વાત ખાનગી
 
૬૯.  મધુવનમાં ઝૂરતી આવી બાલા જોગણ હવે ક્યાં જોવા મળે છે?

૭૦.  નિરુદ્દેશે સંસારે મુગ્ધ ભ્રમણ કરી રહેલા કવિવર રાજેન્દ્ર શાહ 
તા. ૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬ :

છાયાચિત્ર વિભાગમાં ક્રમાંક ૨૧ ઉપર મૂકાયેલા મકરંદ દવેના સંક્ષિપ્ત દસ્તાવેજી બોલપટના સ્થાને અર્ધા કલાકથી વધુ લંબાઈનું બૃહદ દસ્તાવેજી બોલપટ મૂકવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત છાયાચિત્ર વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે પાંચ વધુ વિડિયો ક્લીપ પણ ઉમેરવામાં આવી છે.

૬૧.  સુરેશ દલાલનું માનીતું ગીત તખ્તાની રાણીના અભિનય સાથે
 
૬૨.  ગરીબ ખત્તા ખાય ને ધનિકનું ધાર્યું સઘળું થાય!

૬૩.  જ્યારે રૂપ-સુવાસથી ભરેલી ચંપાની કળી નાચે છે
 
૬૪.  બંગાળી શ્રોતાઓ માણે છે ગુજરાતી લોકગીતને

૬૫.  સાંજ પડી ઘર આવો બાલમ

અગાઉના ફેરફારની વિગત


    ૧. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ના ફેરફાર

    ૨. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૪ના ફેરફાર

    ૩. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ના ફેરફાર

    ૪. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ના ફેરફાર

    ૫. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ના ફેરફાર

    ૬. જાન્યુ. - ડિસેમ્બર ૨૦૧૦ના ફેરફાર

 

 [પાછળ]     [ટોચ]