[પાછળ] 

જાન્યુ. ૨૦૨૩થી ડિસે. ૨૦૨૩ના ફેરફાર

તા. ૦૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ :

ઈ-બૂક વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે ૨૫ વધુ પુસ્તકો ડાઉનલોડ માટે ઉમેરાયા છેઃ

૧૨૬. ગુજરાતી ભાષા લેખન
     લેખક: કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી

૧૨૭. ગુજરાતી જૂનાં બાલગીતો
     લેખક: ભવાનીશંકર નરસિંહરામ

૧૨૮. ગુજરાતી પંચોપાખ્યાન
     પ્રકાશકઃ જામે-જમશેદ છાપખાનું, મુંબઈ

૧૨૯. ગુજરાતી સંસ્કૃતિના સંરક્ષકો
     લેખક: મોહનલાલ દવે

૧૩૦. અવધૂત પ્રસાદી
     લેખક: ડૉ. હરિપ્રસાદ દેસાઈ

૧૩૧. કલાને ચરણે
     લેખક: ડૉ. હરિપ્રસાદ દેસાઈ

૧૩૨. ખગોળવિદ્યા    
     અનુવાદક: બળવંતરામ એમ. મહેતા

૧૩૩. ગુજરાતની લોક સંસ્કૃતિ	
     લેખક: ડૉ, હસુતાબેન શશીકાંત સેદાણી

૧૩૪. હિંદ તત્વજ્ઞાનનો ઈતિહાસ
     લેખક: નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા

૧૩૫. નાગાબાવા-નાટક
      લેખક: ચંદ્રવદન ચીમનલાલ મહેતા.

૧૩૬.  નાજુક સવારી
      પ્રકાશક: વિનોદકાન્ત

૧૩૭.  ફાર્બસ રચિત રાસમાળા
       અનુવાદક: દીવાન બહાદુર રણછોડભાઈ ઉદયરામ.

૧૩૮.  બાપુની પ્રસાદી
       લેખક: મથુરાદાસ ત્રિકમજી  		
	
૧૩૯.  મોરારજી દેસાઈ-જીવન ચરિત્ર
       લેખક: યશવંત દોશી  		

૧૪૦.  હોમલીબાઈની વાએજ
       લેખક: સોહરાબજી કાવસજી ખંબાતા

૧૪૧.  કાઠિયાવાડની જૂની વાર્તાઓ
       લેખક: હરગોવિંદ પ્રેમશંકર ત્રિવેદી
  		
૧૪૨.  જય સોમનાથ
       લેખક: કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી  		

૧૪૩.  ગુજરાતી અગ્રેસર મંડળની ચિત્રાવલિ
       લેખક: કેશવલાલ હરિવિઠ્ઠલદાસ  		

૧૪૪.  મીનાક્ષી
       અનુવાદક: રમણલાલ સોની

૧૪૫.  આપણી લોકસંસ્કૃતિ
       લેખક: જયમલ્લ પરમાર

૧૪૬.  ઐતિહાસિક નગરી-માંગરોળ
       લેખક: કેશવરામ કા. શાસ્જ્ઞી
  		
૧૪૭.  આર્વાચીના
       લેખક: ધનસુખલાલ મહેતા અને અવિનાશ વ્યાસ  		

૧૪૮.  મેંદીના પાન
       લેખક: અવિનાશ વ્યાસ  		

૧૪૯.  Last-Days-of-The-British-Raj
       લેખક: Leonard Mosley

૧૫૦.  સંગીતાદિત્ય
       લેખક: પ્રોફેસર આદિતરામજી
  		
તા. ૦૮ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ :

ઈ-બૂક વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે ૧૫ વધુ પુસ્તકો ડાઉનલોડ માટે ઉમેરાયા છેઃ

૧૧૧. ચારણો અને ચારણી સાહિત્ય
     લેખક: ઝવેરચંદ મેઘાણી

૧૧૨. સુરતની સહેલ    
     લેખક: બંસીલાલ છોટાલાલ વકીલ

૧૧૩. શિક્ષાપત્રી-મૂળ ગ્રંથ	
     લેખક: સ્વામી સહજાનંદ

૧૧૪. શિક્ષાપત્રીના અર્થ અને વચનામૃત
      રચયિતા: શ્રીજી મહારાજના શિષ્ય નિત્યાનંદ મુનિ

૧૧૫. હું બનું વિશ્વમાનવી-ભાગ-૧
      પ્રકાશક: જી.સી.ઈ.આર.ટી.

૧૧૬.  હું બનું વિશ્વમાનવી-ભાગ-૨
      પ્રકાશક: જી.સી.ઈ.આર.ટી.

૧૧૭.  હું બનું વિશ્વમાનવી-ભાગ-૩
       પ્રકાશક: જી.સી.ઈ.આર.ટી.

૧૧૮.  Tagore And Gujarati
       લેખક: શૈલેશ પારેખ  		
	
૧૧૯.  ગોળીબારની મુસાફરી
       લેખક: હંસા મહેતા  		

૧૨૦.  દેશી શબ્દસંગ્રહ
       લેખક: બેચરદાસ જીવરાજ દોશી

૧૨૧.  Glory that was Gurjardesh
       લેખક: K.M. Munshi
  		
૧૨૨.  ગુજરાતી અટકોનો ઈતિહાસ
       લેખક: વિનોદિની નીલકંઠ  		

૧૨૩.  ગુજરાતી ભાષાનું વ્યાકરણ-૧૮૯૦
       લેખક: ટી.સી. હોપ  		

૧૨૪.  ગુજરાતી જોડણી કોશ-૧૯૨૯
       પ્રકાશક: ગુજરાત વિદ્યાપીઠ

૧૨૫.  ગુજરાતી નામું-૧૯૩૧
       લેખક: એન.ઓ. મોદી
  		
તા. ૦૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ :

ઈ-બૂક વિભાગમાં નીચે પ્રમાણે ૧૦ વધુ પુસ્તકો ડાઉનલોડ માટે ઉમેરાયા છેઃ

૧૦૧. હિન્દુસ્તાની-સંગીત
     લેખક: રતનશી લીલાધર ઠક્કર

૧૦૨. સંગીત-કલાનિધિ    
     લેખક: ઓચ્છવલાલ એસ. શાહ

૧૦૩. સંગીતમાળા	
     લેખક: અજ્ઞાત

૧૦૪. સ્વર-માલિકા
      લેખક: વિષ્ણુ નારાયણ ભાતખંડે

૧૦૫. Birds of Kutch
      લેખક: વિદ્વાન પક્ષીવિદ્ સલિમ અલી

૧૦૬.  બાળકોનું મહાભારત
      લેખક: રમણલાલ નાનાલાલ શાહ

૧૦૭.  ભવાઈ સંગ્રહ
       લેખક: મહીપતરામ રૂપરામ

૧૦૮.  108-उपनिषद
       લેખક: पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य  		
	
૧૦૯.  ચિત્ર સાધના-રસિકલાલ પરીખનો પરિચય
       પ્રકાશક: કુમાર કાર્યાલય, અમદાવાદ  		

૧૧૦.  આપણું ભાવનગર
       પ્રકાશક: MageComp.com  		


અગાઉના વર્ષોનાં ફેરફારની વિગત


    ૧૨. જાન્યુ. ૨૦૨૧થી- ડિસે. ૨૦૨૨ના ફેરફાર
    ૧૧. જાન્યુ. - ડિસે. ૨૦૨૦ના ફેરફાર
    ૧૦. જાન્યુ. - ડિસે. ૨૦૧૯ના ફેરફાર
    ૦૯. જાન્યુ. - ડિસે. ૨૦૧૮ના ફેરફાર
    ૦૮. જાન્યુ. - ડિસે. ૨૦૧૭ના ફેરફાર
    ૦૭. જાન્યુ. - ડિસે. ૨૦૧૬ના ફેરફાર
    ૦૬. જાન્યુ. - ડિસે. ૨૦૧૫ના ફેરફાર
    ૦૫. જાન્યુ. - ડિસે. ૨૦૧૪ના ફેરફાર
    ૦૪. જાન્યુ. - ડિસે. ૨૦૧૩ના ફેરફાર
    ૦૩. જાન્યુ. - ડિસે. ૨૦૧૨ના ફેરફાર
    ૦૨. જાન્યુ. - ડિસે. ૨૦૧૧ના ફેરફાર
    ૦૧. જાન્યુ. - ડિસે. ૨૦૧૦ના ફેરફાર

 

 [પાછળ]     [ટોચ]