[પાછળ]
ગુજરાતી વેબ જગતમાં ભમો


ઈન્ટરનેટના આકાશમાં અનેક ગુજરાતી સિતારા ઝગમગવા શરુ થઈ ગયા છે! આવા ૧૨૭૫થી વધુ ગુજરાતી બ્લોગની વિગતવાર યાદી જેતપુરના શ્રી કાંતિલાલ કરસાળાએ અમેરિકા નિવાસી શ્રી વિજયકુમાર શાહ અને વડોદરાના શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ અધ્યારુનો સક્રીય સાથ મેળવી બનાવી છે. આ યાદી પર જવા માટે નીચેની લિન્ક ક્લીક કરોઃ

http://netjagat.wordpress.com/list-as-per-the-name-of-blog/


જગતભરના કોઈ પણ દેશમાં વસતા કચ્છી વિસા ઓશવાળ સમાજના સભ્યો હવે પોતાના સમાજની બધી ખબર તે ને તે જ દિવસે ઈન્ટરનેટ પરથી ‘ખબર પત્રિકા’ ડાઉનલોડ કરીને મેળવી શકે છે. આ માટે નીચેની વેબસાઈટની મૂલાકાત લ્યોઃ


શ્રી વાગડ વિશા ઓસવાળ ચોવીસી મહાજન

કચ્છી વિસા ઓશવાળ જૈન ખબર પત્રિકા
 


ગુજરાતી અખબાર જગતમાં ઘૂમો

 
 
 
 
 
 
 

સામાયિક
 
 
 


સાંભળો-વાંચો છેલ્લા સમાચાર બુલેટિન
ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયોની વેબસાઈટ પરથી


જુઓ-સાંભળો છેલ્લા ટી.વી. સમાચાર બુલેટિન દૂરદર્શનની વેબસાઈટ પરથી

[પાછળ]     [ટોચ]